Z przedszkola w cyfrowy świat z programem
Zegary dawniej i dziś.
Grupa wiekowa: 5 i 6 - latki
Obszar podstawy programowej: Obszar 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Gra: "Tik i Tika" ZOBACZ OPIS GRY
w programie "Czas i przestrzeń w domku Anuli" ZOBACZ OPIS PROGRAMU
grupa wiekowa
5 i 6 - latki
obszar podstawy programowej
Obszar 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
 • 1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
 • 2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 • 3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

gra z zestawu KidSmart
"Tik i Tika" w programie "Czas i przestrzeń w domku Anuli"
cele operacyjne zajęć
 • Dziecko:
 • - rozpozna dźwięki wydawane przez różne zegary ( budzik, zegar z kukułką, zegar z pozytywką, zegar na wieży)
 • - naśladuje dźwięki wydawane przez te zegary
 • - wymieni różne rodzaje zegarów i wyjaśni w prosty sposób mechanizm ich działania
 • - opowie o pierwszych zegarach i dawnych sposobach odmierzania czasu
 • - przyporządkuje kartoniki z pełnymi godzinami do odpowiednich obrazków historyjki obrazkowej
 • - rozwiąże zagadki słowne dotyczące tematyki zajęć
 • - wymieni różnice między zegarem mechanicznym a elektronicznym
 • - ulepi z plasteliny model wymarzonego zegarka na rękę
 • - ustawi zegary zgodnie z poleceniem
 • - odczyta pełne godziny na zegarze
 • - rozpozna, nazwie i zaszereguje cyfry na tarczy zegarowej
 • - przy użyciu instrumentów muzycznych wystuka cicho ,, tik - tak" i głośno ,,bim - bam"

działania programowe poprzedzające udział dzieci w wybranej grze KidSmart
1. ,,Co to za dźwięk?"- zabawa wprowadzająca w tematykę zajęć. Rozwiązywanie zagadek słownych dotyczących zegarów.
Zna go każdy z was, odmierza ludziom czas; Chodzi, tyka, wydzwania i z oczu sen przegania; Idę wciąż, a nigdy z miejsca nie ruszę, rąk nie mam, a bić jednak co godzinę muszę.
2. Słuchanie nagranych dżwięków z płyty CD wydawanych przez różne zegary. Dzieci poruszaja się swobodnie po sali w rytm muzyki, gdy usłyszą dźwięk wydawany przez zegar ustawiają się obok ilustracji zegara przygotowanego przez nauczyciela. Każdej ilustracji odpowiada jeden dźwięk z nagrania na płycie.
3. Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza B. Formy pt.,, Różne zegary". Rozmowa na temat tresci wiersza. Kto zajmuje sie naprawianiem zegarów? Jakie rodzaje zegarów prezentuje autor w swoim wierszu? Który zegar gdy się pojawił wprawił wszysttkich w osłupienie? Jaka jest różnica między zegarem mechanicznym a elektronicznym w oparciu o treść wiersza?
4. Prezentacja różnych rodzajów zegarów ze zwróceniem uwagi na ich budowę i mechanizm działania - stworzenie w sali specjalnego kącika w którym dzieci wspólnie z nauczycielem gromadzą różne modele zegarów, a także informacje i ciekawostki na temat historii pierwszych zegarów i dawnych sposobów mierzenia czasu ( zegar słoneczny, klepsydra, zegar wodny i olejowy. Odczytywanie ciekawostek przez nauczyciela, wspólna prezentacja różnych modeli zegarów przyniesionych przez dzieci.Porządkowanie zegarów od najstarszego do coraz bardziej nowoczesnych.
5. ,,Co mówi zegar" - zabawa ortofoniczna. Podczas prezentacji utworu ,, Co mówi zegar" dzieci
6. Odczytywanie pełnych godzin na zegarze przy użyciu papierowych modeli zegarów. Omówienie części zegara potrzebnych do odczytywania godzin ( wskazówka duża i mała, tarcza zegarowa)
Omówienie położenia wskazówek podczas wskazywania pełnych godzin.
Rozmowa o tym, jaką drogę pokonują małe i duże wskazówki, jaki jest kierunek ich ruchu.
6.Historyjka obrazkowa ,, Mój dzień" - dopasowywanie kartoników z pełnymi godzinami do czynności prezentowanych na ilustracjach.
7.Odczytywanie pełnych godzin na zegarze przy użyciu papierowych modeli zegarów. Omówienie części zegara potrzebnych do odczytywania godzin ( wskazówka duża i mała, tarcza zegarowa)
Omówienie położenia wskazówek podczas wskazywania pełnych godzin.
Rozmowa o tym, jaką drogę pokonują mała i duża wskazówka, jaki jest kierunek ich ruchu.
8.Praca plastyczno - konstrukcyjna z plasteliny ,, Wymarzony zegarek na ręke"
zadania dzieci podczas pracy z komputerem
Kształtowanie umiejętności odczytywania pełnych godzin na zegarze. Uświadomienie równoważenia podczas ustawia godzin na zegarze wskazówkowym i elektronicznym.
Rozpoznawanie cyfr oraz umiejętność zaszeregowania ich na tarczy zegarowej.
wskazówki organizacyjne (np. terminy, czas gry, kolejność)
Grę rozpoczyna gracz, który wylosował najmniejszą liczbę z ,, komputerowego pudła
dostępu ", które towarzyszy dzieciom podczas codziennych działań, celem wyboru osoby rozpoczynającej grę z udziałem zestawu Kidsmart. Dzieci pracują w parach( numer 1 i 2); (3 i 4) itd. Indywidualnie rozwiązują zadanie a osoba, która siedzi z boku ocenia poprawność wykonanego zadania.
sposoby i formy podsumowania udziału dzieci w grze
Za poprawnie wykonane zadanie dziecko otrzymuje odznakę,, Mistrza czasu" Osobą , którym przy pierwszej próbie się nie powiodło otrzymują jeszcze jedną szansę, tym razem partnerem w grze jest nauczyciel. Prawidłowo wykonane zadanie zostaje również nagrodzone.
wykaz materiałów i pomocy dydaktycznych
- modele zegarów wraz ze źródłami internetowymi
- instrumenty muzyczne ( tamburyno, trójkąt, drewienka, kołatki)
- wiersz B. Formy ,, Różne zegary"
- fragment opowiadania ,, Co mówi zegar"
- papierowe zegary dla każdego dziecka
- kartoniki z pełnymi godzinami
- zagadki słowne
- historyjka obrazkowa
- ilustracje zegarów
autorzy opracowania
Izabela Tomasiewicz
 
infoza.net